Vyhledávání


Kontakt


Hanuš Aleš - velitel zásahové jednotky sboru
+420 602 871 470

Pokorný Ladislav - starosta sboru
+420 603 737 805

E-mail: sdh.vranovice@seznam.cz

Zásahy v roce 2010

 

1) Dne 31.1.2010 ve 14:15 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár hospodářského stavení ve Vlasaticích č.p. 417. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+6 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Vaníček Martin, Pokorný Ladislav, Maršák Karel, Hanuš Jan. Vzhledem k tomu, že požár byl pouze malého rozsahu byla jednotka po cestě odvolána zpět na základnu.

  

2) Dne 18.3.2010 v 16:50 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár suché trávy na železničním náspu ve směru na Pouzdřany. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+5 ve složení Hanuš Aleš, Rohrer Jan, Maršák Karel, Pokorný Ladislav, Veselský Miroslav, Vaníček Martin. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár o rozloze cca 10x30 metrů. K likvidaci požáru byl použit jeden „C“ proud s celkovou spotřebou hasiva cca 1000 litrů. 

 

3) Dne 25.3.2010 v 13:20 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár bytu v Pohořelicích na ul. Vídeňské 845. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+2 ve složení Maršák Karel, Rohrer Jan, Šiška Radek. Vzhledem k tomu, že požár byl uhašen ještě před příjezdem první jednotky HZS Pohořelice byla následně naše jednotka odvolána během cesty zpět na základnu. 

 

4) Dne 27.3.2010 v 13:31 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár suché trávy u obce Uherčice. . Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+2 ve složení Maršák Karel, Hanuška Jakub, Pokorný Ladislav. K likvidaci požáru byl použit jeden „C“ proud. 

 

5) Dne 2.4.2010 v 19:40 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár chatky za obcí Vranovice ve směru na Přibice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+6 ve složení Kelbl Vilém, Augustin Marek, Hanuš Aleš, Rohrer Jan, Pokorný Jan, Šiška Radek, Veselský Miroslav. Na místě zásahu bylo zjištěno, že nejde o požár chatky, ale o dohořívající ohniště po pálení suché trávy a klestí. Ohniště bylo zlikvidováno jednoduchými hasebními prostředky. 

 

6) Dne 3.4.2010 v 21:55 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy v obci Pouzdřany.  Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+6 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Pokorný Ladislav, Šiška Radek, Vaníček Martin, Rohrer Jan. Jednalo se o požár v budově fary. Lehce popálená osoba byla předána do ošetření ZZS. Hasební zásah byl veden dvěma „C“ proudy. Velitel vozidla byl určen k obsluze rozdělovače, zbytek jednotky byl ponechán v záloze. Jednotka byla odeslána na základnu až krátce po půlnoci. 

 

7) Dne 10.5.2010 ve 12:34 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy v obci Cvrčovice – odborné učiliště. Jednalo se o taktické cvičení. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+4 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Pokorný Ladislav, Rohrer Jan, Vaníček Martin. Jednotka se po dojezdu na místo zásahu řídila pokyny velitele zásahu dle zpracovaného plánu taktického cvičení.

 

8) Dne 22.5.2010 ve 2:35 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár skladů / výrobních prostor vinařství v obci Drnholec. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+3 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Šiška Radek. Jednalo se o požár výrobních a skladovacích prostor vinařství „Na výsluní“ v Drnholci. Jednotka byla na místě zásahu určena k doplňování vody zasahujícím jednotkám. Zásah byl ukončen až v 7 hodin ráno. 

 

9) Dne 22.5.2010 ve 14:28 byl jednotce vyhlášen výjezd na tzv. technickou pomoc – odstranění nebezpečných stavů. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+4 ve složení Maršák Karel, Hanuš Aleš, Pokorný Ladislav, Vaníček Martin, Veselský Miroslav. Jednalo se o nutný úklid nánosu bahna a vody z komunikace spojující obce Uherčice a Starovice. Spolu s jednotkou SDH Starovice bylo provedeno odčerpání vody, úklid jednoduchými pracovními prostředky a oplach komunikace jedním „C“ proudem. 

 

10) Dne 26.5.2010 v 9:34 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy v obci Přibice – základní škola. Jednalo se o taktické cvičení. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+1 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek. Jednotka se po dojezdu na místo zásahu řídila pokyny velitele zásahu dle zpracovaného plánu taktického cvičení. 

 

11) Dne 29.5.2010 v 8:45 byl jednotce vyhlášen výjezd na tzv. ostatní pomoc – záchrana osob z vody. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem DA 12 v počtu 1+5 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Rohrer Jan, Ficek Aleš, Veselský Miroslav, Soukal Tomáš. Jednotka byla povolána k asistenci při hledání utonulého chlapce u splavu nedaleko obce Uherčice. Velení na místě převzala Policie ČR. Všechny zasahující jednotky postupně prohledávaly oba břehy řeky Svratky až k silničnímu mostu ve směru Vranovice – Pouzdřany. 

 

12) Dne 2.6.2010 v 9:43 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár skladových prostor v obci Žabčice – firma Moracell. Jednalo se o taktické cvičení. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+3 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Pokorný Ladislav, Rohrer Jan. Jednotka se po dojezdu na místo zásahu řídila pokyny velitele zásahu dle zpracovaného plánu taktického cvičení. 

 

13) Dne 3.6.2010 ve 2:44 byl jednotce vyhlášen výjezd na technickou pomoc – stavění protipovodňových hrází u obce Vojkovice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem DA 12 v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Pokorný Ladislav. Jednotka byla střídána v 5:50 h. 

 

14) Dne 8.6.2010 v 9:32byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy v naší obce – základní škola. Jednalo se o taktické cvičení. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Rohrer Jan. Jednotka se po dojezdu na místo zásahu řídila pokyny velitele zásahu dle zpracovaného plánu taktického cvičení. 

 

15) Dne 2.7.2010 v 3:43 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy v kempu Merkur v Pasohlávkách. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Rohrer Jan. Na místě zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár stánku s občerstvením, bohužel ve 4 fázi. Objekt již nešlo uchránit. 

 

16) Dne 3.7.2010 ve 20:56 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy – půdní prostory – v obci Přísnotice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+4 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Kelbl Vilém, Veselský Miroslav, Vaníček Martin. Jednalo se o zahoření, které vzniklo po technické závadě na klimatizaci. Naše jednotka byla na místě zásahu ponechána v záloze. 

 

17) Dne 17.7.2010 ve 21:56 byl jednotce vyhlášen výjezd na technickou pomoc – čerpání vody v obci Ivaň. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem DA 12 v počtu 1+5 ve složení Maršák Karel, Augustin Marek, Ficek Aleš, Veselský Miroslav, Rohrer Jan, Soukal Tomáš. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o zatopené sklepní prostory OÚ Ivaň, přilehlé komunikace a sklepní prostory rodinného domu p. Františka Žďárského. Na místě zasahovala jednotka HZS Pohořelice a SDH Ivaň. Naše jednotka byla pověřena nasazením kalových čerpadel do prostor rodinného domu. Zásah byl ukončen asi 30 minut po půlnoci. 

 

18) Dne 24.7.2010 ve 14:58 vyjela jednotka na žádost starosty obce k přečerpání sběrné nádrže kanalizačního systému v naší obci. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem DA 12 v počtu 1+2 ve složení Kukleta Pavel, Augustin Marek, Rohrer Jan. K přečerpání bylo nasazeno jedno kalové čerpadlo. Zásah byl ukončen v 19:25. 

 

19) Dne 9.9.2010 v 23:01 byl jednotce vyhlášen výjezd k dopravní nehodě na rychlostní komunikaci R52 ve směru Brno – Mikulov. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+4 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Vaníček Martin, Veselský Miroslav, Valihrach Marek. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, která byla poškozena srážkou se stádem 6ti kusů divokých prasat. Naše jednotka byla velitelem zásahu pověřena k provedení průzkumu u jednoho z poškozených vozidel. 

 

20) Dne 21.9.2010 v 00:46 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy v obci Pouzdřany. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Pokorný Ladislav. V době příjezdu se na místě zásahu nacházela místní jednotka JSDH Pouzdřany. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár mrazáku. Po lokalizaci požáru bylo provedeno jeho dohašení ve dvorní části domu. Po příjezdu jednotky HZS Hustopeče bylo místo předáno veliteli zásahu. 

 

21) Dne 27.9.2010 v 19:18 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár stohu u obce Pasohlávky. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Šiška Radek, Veselský Miroslav. Velitel zásahu ponechal naši jednotku v záloze. Jednotky nezasahovaly, stoh byl ponechán ke kontrolovanému vyhoření.

 

22) Dne 10.10.2010 v 16:51 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár stohu u obce Přísnotice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+6 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Maršák Karel, Pokorný Ladislav, Šiška Radek, Hauška Jakub. Velitel zásahu ponechal naši jednotku v záloze. Jednotky nezasahovaly, stoh byl ponechán ke kontrolovanému vyhoření. 

 

23) Dne 17.10.2010 ve 14:08 vyjela jednotka na žádost starosty obce na technickou pomoc – likvidace nebezpečných látek. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+1 ve složení Kukleta Pavel, Augustin Marek. Jednalo se o likvidaci několika větších skvrn pravděpodobně od ředidla. K likvidaci byl nasazen sorbent Nowap. 

 

24) Dne 25.10.2010 v 10:31 byl jednotce vyhlášen výjezd k dopravní nehodě v Pohořelicích. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Rohrer Jan. Jednalo se o prověřovací cvičení zaměřené na nácvik vyproštění osob z havarovaných vozidel. 

 

25) Dne 1.11.2010 v 16:05 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy v Pohořelicích. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Rohrer Jan, Veselský Miroslav. Jednalo se o požár kůlny ve dvoře bytového domu. Jednotka byla ponechána v záloze. Na místě zasahovaly jednotky HZS Pohořelice a Židlochovice. 

 

26) Dne 11.11.2011 v 19:21 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy v naší obci na ulici Školní. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+5 ve složení Hanuš Aleš, Rohrer Jan, Pokorný Ladislav, Šiška Radek, Vaníček Martin, Veselský Miroslav. Průzkumem bylo zjištěno, že jde pravděpodobně o nenahlášené pálení ve dvoře domu. Událost vyhodnocena velitelem zásahu jako planý poplach.

 

 

V roce 2010 byla jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vranovice povolána k 26ti zásahům. Celkem šlo o 18 požárů, 2 dopravní nehody a 6 zásahů na tzv. technické a jiné pomoci. Průměrný čas, který potřebovala naše jednotka od vyhlášení poplachu po výjezd vozidla, činil 7,19 minuty.

Nejčastěji "vyjíždějícím" hasičem byl Hanuš Aleš (21), Augustin Marek (19) a Rohrer Jan a Veselský Miroslav (oba 14).