Vyhledávání


Kontakt


Hanuš Aleš - velitel zásahové jednotky sboru
+420 602 871 470

Pokorný Ladislav - starosta sboru
+420 603 737 805

E-mail: sdh.vranovice@seznam.cz

Ostatní události

 

 • Dne 9. ledna. se uskutečnila první členská schůze sboru v roce 2015. Schůze se zúčastnilo 9 členů a mimo pravidelné body jsme se zabývali organizační stránkou blížícího se plesu.

 

 • 11. ledna se ve společenských prostorách naší požární zbrojnice uskutečnila výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. Zúčastnilo se 16 členů, dále starosta a místostarosta obce Vranovice pan Ing. Jan Helikar a pan Ing. Jaroslav Pezlar a za okrsek č.3 – Žatčany pan Zdeněk Mahovský. Tato schůze byla zároveň i schůzí volební. Bylo předneseno zhodnocení činnosti v uplynulém roce 2014 a představen plán práce na rok 2015. Všem zúčastněným byla zároveň přednesena rezignace velitele jednotky p. Jana Rohrera na tuto funkci. Pan Jan Rohrer obdržel za svoje zásluhy na úseku požární ochrany z rukou pana starosty naší obce Bronzovou medaili Jihomoravského kraje. Své poděkování připojil také nový velitel jednotky SDH Vranovice pan Aleš Hanuš, který předal našemu bývalému veliteli za jeho obětavou práci jako pozornost náramkové hodinky. Pan Jan Rohrer působil v naší jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Vranovice již čtyřicet let z toho 20 let jako velitel jednotky.

 

 • 24.1.2015 – odborná příprava členů zásahové jednotky. Účast 7 členů.

 

 • Dne 7. února jsme uspořádali v prostorách místní sportovní haly ples sboru dobrovolných hasičů. K tanci a poslechu hrála hudební skupina STONE. Tento rok byla ze strany veřejnosti oproti předchozím letům výrazně slabší účast, způsobená především chřipkovou epidií. Přesto se však podařilo hospodařit v černých číslech. Tombola byla opět velmi bohatá, plná nejrůznějších hodnotných cen. Ples zahájily svým vystoupením mažoretky z Pohořelic. Pevně věříme, že se všem návštěvníkům jejich vystoupení líbilo. Děkujeme všem, kteří nám věnovali do tomboly některou z pěkných cen a věříme, že nás i za rok poctíte svoji návštěvou.

 

 • 19. února proběhla členská schůze sboru. Pro nenadálou technickou závadu na topení v prostorách zbrojnice byla schůze mimořádně uskutečněna v salónku místní restaurace Sportbar. Schůze se zúčastnilo 12 členů.

 

 • 20.2.2015 – odborná příprava členů zásahové jednotky. Účast 6 členů. 

 

 • Dne 1.3.2015 se v Přísnoticích uskutečnila Výroční valná hromada okrsku č. 3 – Žatčany, kam spadá i náš sbor dobrovolných hasičů. Této důležité schůze se zúčastnili zástupci našeho sboru a to Ševčík Ladislav st., Veselský Miroslav a Ševčík Ladislav ml. 

 

 • V měsíci březnu byla výjezdová jednotka sboru posílena o nového člena pana Ladislava Ševčíka.

 

 • 7.3.2015 – kondiční jízda strojníků s vozidlem CAS K 25.

 

 • 13.3.2015 – odborná příprava členů zásahové jednotky. Účast 9 členů.

 

 • 13. března se uskutečnila členská schůze sboru, které se zúčastnilo 9 členů. Byl projednán úkol uspořádat VVH okrsku v roce 2016.

 

 • 22.3.2015 – kondiční jízda strojníků s vozidlem CAS K 25.

 

 • 3.4.2015 – provedena STK na zásahových vozidlech jednotky.

 

 • 4.4.2015 – kondiční jízda strojníků s vozidlem CAS K 25.

 

 • 8.4.2015 - cvičení součinnosti s vrtulníkem PČR při leteckém hašení - Židlochovice.

 

 • 11.4.2015 - odborná příprava členů zásahové jednotky. Účast 7 členů. Kondiční jízda strojníků s vozidlem CAS K 25.

 

 • 17.4.2015 - 12ti hodinová stáž na PS Pohořelice - směna C. 

 

 • 25.4.2015 - sběr železného odpadu v naší obci. Účast 11ti členů. 

 

 • 26.4.2015 - okrsková schůze v Moutnici za účasti velitele jednotky, starosty sboru a jednoho člena. 

 

 • 27.4.2015 - odborná příprava, kurz V-8 v Tišnově. 

 

 • 8.5.2015 - výpomoc hasičům v Přísnoticích při stavbě překážkové dráhy pro soutěž v požárním sportu. 

 

 • 15.5.2015 - přednáška pro žádky druhé a šesté třídy ZŠ. Výuku vedl profesionální hasič z požární stanice v Pohořelicích pan Miroslav Štěpaník. Děti měli možnost shlédnout instruktážní video a prohlédli si také naše zásahové vozidlo a jeho výbavu.

 

 • 15.5.2015 se uskutečnila členská schůze sboru, které se zúčastnilo 7 členů.

 

 • 16.5.2015 - odborná příprava členů zásahové jednotky ve Strachotíně, kondiční jízda strojníků. Účast 7 členů.

 

 • 19. a 20.5. 2015 - brigáda na hasičské zbrojnici. Úprava dvora, stavba přístřešku pro palivové dřevo. Montáž nového osvětlení dvora.  

 

 • 30.5.2015 – účast na oslavách dne dětí ve Vranovicích a Přibicích. Účast 4 členů.

 

 • 5.6.2015 – členská schůze sboru, účast 10 členů. Schválen příspěvek do veřejné sbírky na podporu rodiny zesnulého hasiče pana Zdeňka Cejpka.

 

 • 13.6.2015 - odborná příprava členů zásahové jednotky, účast 7 členů. 

 

 • 17.6.2015 - přednáška pro žáky MŠ Vranovice. Výuku vedl profesionální hasič z požární stanice v Pohořelicích pan Miroslav Štěpaník. Děti měli možnost prohlédnout si také zásahová vozidla a jejich výbavu. Za naši jednotku se zúčastnili velitel jednotky Aleš Hanuš a řidič/strojník Pavel Verner. 

 

 • 27.6.2015 - zajištění požárního dozoru v areálu aquaparku Aqualand Moravia, účast 1+4. 

 

 • 11.7.2015 - výpomoc místním fotbalistům, zavlažování hřiště několika proudy, nasazeno čerpadlo PS-12. Účast 4 členů.