Vyhledávání


Kontakt


Hanuš Aleš - velitel zásahové jednotky sboru
+420 602 871 470

Pokorný Ladislav - starosta sboru
+420 603 737 805

E-mail: sdh.vranovice@seznam.cz

Zásahy v roce 2012

 

1) Dne 19.1.2012 ve 12:12 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár popelářského autu v obci Přibice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+3 ve složení Maršák Karel, Augustin Marek, Rohrer Jan a Pokorný Ladislav. Jednalo se o zahoření odpadu uvnitř vozidla. Beze škody. Jednotka nezasahovala, byla ponechána v záloze.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=112956062&district_id=3703

______________________________________________________________________________________________________________

2) Dne 22.1.2012 ve 15:43 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár střechy průmyslové haly v Pohořelicích. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+7 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Pokorný Ladislav, Hanuška Jakub, Hochman Radim, Kelbl Vilém, Maršák Karel a Hanuš Aleš. Jednotka postupně plnila velké množství úkolů dle pokynů velitele zásahu a velitelů jednotlivých úseků. Byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Na zásahu se podílely profesionální jednotky z PS Pohořelice, PS Židlochovice a z CPS Brno Lidická a dále dobrovolné jednotky z Přísnotic, Židlochovic, Hrušovan u Brna, Olbramovic a Žabčic.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=113126062&district_id=3703

https://www.firebrno.cz/pozar-strechy-likvidovalo-devet-jednotek-hasicu

https://www.pozary.cz/clanek/51156-pozar-zasahl-strechu-v-pohorelicich-byl-vyhlasen-druhy-stupen-poplachu/

______________________________________________________________________________________________________________

3) Dne 27.1.2012 ve 22:17 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár vinného sklepa nedaleko obce Pasohlávky. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+5 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Hochman Radim, Ficek Aleš, Veselský Miroslav a Hanuš Aleš. Jednotka byla pověřena doplňováním vody, asistencí při nejrůznějších hasebních úkonech a tvořila zálohu pro nasazení v dýchací technice. Byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Na zásahu se podílely jednotky z PS Židlochovice, PS Pohořelice, PS Mikulov, PS Hrušovany nad Jevišovkou a CPS Brno Lidická. Dále také SDH Přísnotice, SDH Březí, SDH Drnholec, SDH Jiřice u Miroslavi.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=113391062&district_id=3703

https://www.firebrno.cz/ohen-znicil-strechu-vinneho-sklepa-1

https://www.pozary.cz/clanek/51326-pozar-zasahl-strechu-vinneho-sklepa-v-pasohlavkach-vyhlasen-druhy-stupen-poplachu/

______________________________________________________________________________________________________________

4) Dne 28.1.2012 ve 12:17 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár vinného sklepa u obce Pasohlávky, jednalo se o totéž místo jako předešlý den. Došlo k rozhoření skrytého ohniska. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+2 ve složení Verner Pavel, Ficek Aleš a Rohrer Jan. Pomáhali jsme s rozebíráním konstrukcí a dohašováním. Na místě zasahovaly jednotky z PS Pohořelice, PS Mikulov, CPS Brno Lidická, SDH Vranovice a SDH Drnholec.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=113405062&district_id=3703

______________________________________________________________________________________________________________

5) Dne 25.2.2012 v 11:39 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy v Pohořelicích na ulici Polní. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+6 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Verner Pavel, Rohrer Jan, Hanuška Jakub, Vaníček Martin a Veselský Miroslav. Na místě jsme nezasahovali, jednotka byla spolu s JSDH Žabčice ponechána v záloze.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=114882062&district_id=3703

______________________________________________________________________________________________________________

6) Dne 26.2.2012 v 15:51 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy u obce Pouzdřany. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+5 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Hanuš Aleš, Hanuška Jakub, Ficek Aleš, Veselský Miroslav. K prolití požářiště vodou byl nasazen vysokotlaký proud.  

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=114964062&district_id=3704

______________________________________________________________________________________________________________

7) Dne 23.3.2012 ve 22:27 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy u obce Pouzdřany. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+4 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Hanuš Aleš, Hanuška Jakub, Veselský Miroslav. Požářiště se nacházelo v obtížně přístupném terénu. K likvidaci bylo použito jednoduchých hasebních prostředků a ženijního nářadí. Na místě zasahovaly též jednotka PS Hustopeče a JSDH Pouzdřany.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=116636062&district_id=3704

______________________________________________________________________________________________________________

8) Dne 24.3.2012 v 16:54 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy a křovin ve Vranovicích, ulice U Hlinku. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+3 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Hanuška Jakub a Veselský Miroslav. K likvidaci byl nasazen 2x VTP a jednoduché hasební prostředky. Na místě zasahovaly jednotky z PS Pohořelice a Židlochovice a JSDH Přísnotice.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=116726062&district_id=3703

 

Více se můžete dočíst také na stránkách naší obce

https://www.vranovice.eu/cz/obec-vranovice/aktuality/aktuality/u-hlinku-zasahovali-hasici/

______________________________________________________________________________________________________________

9) Dne 27.3.2012 v 18:54 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy podél železniční trati ve směru na Šakvice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+6 ve složení Hanuš Aleš, Verner Pavel, Hanuška Jakub, Pokorný Ladislav, Šiška Radek, Vaníček Martin, Veselský Miroslav. Jednalo se o požár suché trávy a částečně stromů. Vzhledem k obtížně přístupnému terénu byly nasazeny jednoduché hasební prostředky a u nedalekého vodního toku bylo pomocí plovoucího a kalového čerpadla zřízeno čerpací stanoviště. Na místě zasahovaly jednotky z PS Pohořelice, Židlochovice a HZSp SŽDC Brno a jednotka SDH Přísnotice.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=117002062&district_id=3703

______________________________________________________________________________________________________________

10) Dne 25.4.2012 ve 20:30 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na údajný požár odpadu u obce Uherčice ve směru na Starovice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+6 ve složení Verner Pavel, Hanuš Aleš, Ficek Aleš, Vaníček Martin, Pokorný Ladislav, Šiška Radek, Hanuška Jakub. Na místě jsme spolu s jednotkou z PS Hustopeče provedli průzkum, žádný požár však nebyl nalezen. Událost byla vyhodnocena jako planý poplach. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=118434062&district_id=3704

______________________________________________________________________________________________________________

11) Dne 27.4.2012 ve 20:09 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár plynu unikajícího z prasklé armatury ze sondy u Horních Věstonic. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+8 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Verner Pavel, Ficek Aleš, Vaníček Martin, Pokorný Ladislav, Šiška Radek, Rohrer Jan a Veselský Miroslav. Jednalo se o taktické cvičení, kterého se zúčastnily také jednotky PS Mikulov, Hustopeče, Břeclav a Pohořelice a jednotky SDH z Perné, Milovic, Březí, Drnholce a Lednice. Na místo se dostavila též Závodní báňská záchranná služba PZP Dolní Dunajovice. Naše jednotka byla pověřena kyvadlovou dopravou vody z nedaleko zřízeného čerpacího stanoviště. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=118560062&district_id=3704

______________________________________________________________________________________________________________

12) Dne 28.4.2012 ve 19:53 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy podél železniční trati ve směru na Pouzdřany. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+5 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Hanuš Aleš, Ficek Aleš, Pokorný Ladislav a Veselský Miroslav. Na místo byly vyslány také jednotky HZSp SŽDC Brno, PS Židlochovice a PS Pohořelice. Jednalo se o požár trávy o celkové délce cca 150 metrů. Na likvidaci byly nasazeny 2 vysokotlaké proudy. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=118638062&district_id=3703 ______________________________________________________________________________________________________________

13) Dne 6.5.2012 v 16:44 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár osobního automobilu u obce Uherčice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+1 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek. Jednalo se o požár osobního automobilu na LPG. Na místě zasahovaly také jednotky PS Hustopeče a SDH Velké Němčice. Byli jsme pověřeni řízením dopravy a dočasnou uzavírkou silnice ve směru od Velkých Němčic. 

Vzhledem k tomu, že spuštění sirény ze strany operačního střediska bylo provedeno se značnou časovou prodlevou, byla jednotka nucena vyjet pouze ve velmi omezeném počtu dvou členů. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=119212062&district_id=3704

______________________________________________________________________________________________________________

14) Dne 18.5.2012 ve 20:25 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár skladu u čerpací stanice fy. Chemis ve směru na Pasohlávky. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+4 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Hanuš Aleš, Ficek Aleš a Hochman Radim. Během cesty na místo zásahu dorazila na operační středisko upřesňující informace, že se nejedná o požár skladu, ale o hořící suchou trávu vedle této budovy. Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, bylo následně několik jednotek odesláno zpět na základny.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=119771062&district_id=3703

______________________________________________________________________________________________________________

15) Dne 19.5.2012 v 10:03 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár suché trávy v obci Vranovice u žel. tratě ve směru na Pouzdřany. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+1 ve složení Maršák Karel a Hanuška Jakub. Jednalo se o požár trávy malého rozsahu o rozměrech cca 3x3 m. Na likvidaci byly použity jednoduché hasební prostředky.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=119787062&district_id=3703

______________________________________________________________________________________________________________

16) Dne 22.5.2012 v 8:21 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár vysokozdvižného vozíku v jedné z výrobních a skladovacích hal v průmyslové zóně v Pohořelicích. Jednalo se o prověřovací cvičení. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+3 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Ficek Aleš a Pokorný Ladislav. Na místě jsme se řídili pokyny VZ dle zpracovaného plánu cvičení. Byla prověřena zejména funkčnost hydrantové sítě a koordinace práce zasahujících jednotek. Cvičení se zúčastnily také jednotky HZS z PS Pohořelice, Židlochovice a PS Lidická a SDH Žabčice.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=120008062&district_id=3703

______________________________________________________________________________________________________________

17) Dne 7.6.2012 v 9:04 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár v jedné z výrobních a skladovacích hal v průmyslové zóně v Pohořelicích. Jednalo se o taktické cvičení. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+3 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Ficek Aleš a Rohrer Jan. Na místě jsme se řídili pokyny VZ dle zpracovaného plánu cvičení. Byla prověřena zejména funkčnost hydrantové sítě a koordinace práce zasahujících jednotek. Cvičení se zúčastnily také jednotky HZS z PS Pohořelice, Židlochovice a PS Lidická a SDH Žabčice.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=121095062&district_id=3703

______________________________________________________________________________________________________________

18) Dne 28.6.2012 ve 20:12 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd k podezřelému kouři na ulici Sadová ve Vranovicích. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Šiška Radek a Hochman Radim. Jednalo se o nenahlášené pálení. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=122258062&district_id=3703

______________________________________________________________________________________________________________

19) Dne 29.9.2012, krátce před 9 h, vyjela jednotka na žádost starosty obce Uherčice prověřit podezřelý kouř v polích za Uherčicemi. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár hnojiště o rozměrech cca 15x15 m. Jednotka vyrozumněla o zjištěné situaci krajské operační středisko, kde bylo následně rozhodnuto vyhlásit první stupeň požárního poplachu. Na pomoc s likvidací požáru nám byly poslány jednotky HZS Hustopeče a SDH Velké Němčice a Starovice. Hnojiště bylo rozhrnuto nakladačem a k dohašení byl nasazen 1x proud B a 2x proud C. Za naši jednotku na místě zasahovali strojník Verner Pavel, velitel jednotky Rohrer Jan a hasič Augustin Marek. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=127397062&district_id=3704

______________________________________________________________________________________________________________

20) Dne 29.11.2012 v 13:55 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár sazí v komíně RD v ulici U Floriánka. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+1 ve složení Verner Pavel a Rohrer Jan. Byli jsme prověřeni průzkumem komína a okolí v I. NP a v půdních prostorách. Na místě zasahovala též jednotka HZS ze stanice Židlochovice.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=130288062&district_id=3703