Vyhledávání


Kontakt


Hanuš Aleš - velitel zásahové jednotky sboru
+420 602 871 470

Pokorný Ladislav - starosta sboru
+420 603 737 805

E-mail: sdh.vranovice@seznam.cz

Modlitba hasiče

 

Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost.

Pro záchranu životů Pane, dodej mi síly dost.

V náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku, která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem.

Když z Tvé vůle se má stát, že sám život při tom ztratím,

požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání jsem jiným lidem dal.

 

            Amen