Vyhledávání


Kontakt


Hanuš Aleš - velitel zásahové jednotky sboru
+420 602 871 470

Pokorný Ladislav - starosta sboru
+420 603 737 805

E-mail: sdh.vranovice@seznam.cz

Slavnostní svěcení

V neděli 4. září 2011 v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní svěcení opravené sochy Sv. Floriánka. Současně bylo požehnáno také nové zásahové auto našeho hasičského sboru. Úvodní projev přednesl před zraky několika desítek našich spoluobčanů starosta obce Ing. Jan Helikar. Duchovního aktu se následně ujal farář Josef Malík. Návštěvou nás poctil velitel požární stanice v Pohořelicích npor. Roman Bittner a starosta  SDH Přísnotice Fojtík Karel. Za náš sbor se zúčastnili velitel jednotky Rohrer Jan a dále hasiči Augustin Marek, Hanuška Jakub, Maršák Karel, Soukal, Tomáš, Verner Pavel, Pokorný Ladislav, Vaníček Martin a Kukleta Pavel.

 

V rubrice VIDEOGALERIE můžete shlédnout krátké video. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu tohoto záznamu. Děkujeme.

 

CITUJEME Z PROJEVU STAROSTY OBCE

Letos by bylo svatému Floriánovi 212 let. Tohoto symbolického ochránce před ohněm naši předkové vytesali do kamene v roce 1799 a postavili ho na místo dnešního kostela Navštívení Panny Marie. Na současné stanoviště byl přestěhován až v roce 1868, tedy před 143 lety, když musel ustoupit právě stavbě kostela. Pamatuje dobu kdy Českému království vládl František I. Pamatuje dobu Napoleona Bonaparte a francouzské vojáky, kteří přišli do Vranovic právě v době napoleonských válek. Byl tu už v době Rakouska – Uherska, přečkal dvě světové války a neohroženě tu stojí dodnes. Jedná se o významnou historickou památku naší obce, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních historických památek ČR. Naši předkové jeho podobu vložili do postavy římského vojáka. V pravé ruce drží vědro s vodou, s kterou hasí plameny na hořícím domě u jeho pravé nohy. Je tedy nesporné, že přáním našich předků bylo, aby chránil stavení v obci před ničivými požáry. Za celá dvě století ale socha nebyla nikdy významně opravována a začala chátrat. Po restaurátorském průzkumu, který nechala obec udělat v loňském roce se zjistilo, že kámen je v havarijním stavu a dokonce hrozilo jeho rozsypání. Odborný zásah byl nevyhnutelný. Pod dohledem památkářů se prací ujal restaurátor Mgr. Jindřich Plotica z Brna. Kromě hloubkového čištění a zpevnění kamene, které prováděli restaurátoři, jsme museli Floriánovi vystavět i pevný betonový základ, protože se začal propadat. Po druhé v jeho historii tak opustil své místo a putoval pomocí jeřábu na zem. Záchranné práce trvaly od května do podzimu loňského roku. V letošním roce jsme nechali upravit i jeho bezprostřední okolí v rámci projektu regenerace veřejných ploch. Dnes nám dělá radost svým omlazeným vzhledem a doufejme, že díky opravě přežije zase další dlouhá léta. Náročnou rekonstrukci uhradila obec ze svého rozpočtu, a přispělo i Ministerstvo kultury částkou ve výši zhruba 60 tisíc K. Celkem stála oprava 158 tis. Kč. Památky si vážíme a chceme zachovat nejen ji, ale i původní význam, který mu vnukli naši předkové. A sice, aby chránil naše obyvatele před ohněm a požáry. To je také důvod, proč jsme se tu dnes sešli. Svou přítomností dáváme najevo, že si našeho patrona svatého Floriána vážíme. A přítomný farář Josef Malík se z pozice svého poslání svolil ujmout jeho posvěcení. Posvěcení se dnes dočká také „staronové” hasičské auto místního Sboru dobrovolných hasičů. Hasiči jej v loňském roce získali darem od svých krajských kolegů. Naše dnešní setkání je příležitostí poděkovat hasičům za náročnou práci, kterou vykonávají při výjezdech za záchranou obydlí a mnohdy i lidských životů. Přejme jim, ať vyjíždí co nejméně a přejme nám všem abychom je v budoucnu nemuseli volat příliš často. Nejlépe vůbec. Doufejme, že s podporou svatého Floriána se nám to všem splní.

Fotogalerie: Slavnostní svěcení