Vyhledávání


Kontakt


Hanuš Aleš - velitel zásahové jednotky sboru
+420 602 871 470

Pokorný Ladislav - starosta sboru
+420 603 737 805

E-mail: sdh.vranovice@seznam.cz

HASIČSKÉ DESATERO

 

1) Nehledej v dobrovolném sboru hasičském zisku, slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

 

2) Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

 

3) Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

 

4) Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávájí od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

 

5) Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

 

6) Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povahá přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

 

7) Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

 

8) Nevyvolávej ve spolku různých sporů ani pohoršení, ale přičin kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil, nebo usmířil.

 

9) Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

 

10) Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.