Vyhledávání


Kontakt


Hanuš Aleš - velitel zásahové jednotky sboru
+420 602 871 470

Pokorný Ladislav - starosta sboru
+420 603 737 805

E-mail: sdh.vranovice@seznam.cz

Zásahy v roce 2011

 

22) Dne 11.12.2011 v 15:11 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár rodinného domu ve Vranovicích. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Pokorný Ladislav, Veselský Miroslav. Průzkumem bylo zjištěno, že jednalo o požár popelnice ve dvoře RD s podezřením na rozšíření do půdních prostor. Na místo se dostavila jednotka z PS Pohořelice. Bez nutnosti zásahu. Proveden byl pouze důkladný průzkum půdních prostor. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=111374062&district_id=3703

_________________________________________________________________

21) Dne 3.12.2011 v 9:38 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár v rodinném domě ve Vranovicích. Jednotka k zásahu z důvodu nepřitomnosti strojníků nevyjela.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=111046062&district_id=3703

_________________________________________________________________

20) Dne 8.11.2011 v 11:18 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár rodinného domu v Žabčicích. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+3 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Rohrer Jan a Pokorný Ladislav. Jednalo se o požár přístřešku a různého materiálu uskladněného ve dvoře. Postupně byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Jednotky SDH Vranovice, Nosislav a Hrušovany u Brna byly ponechány v záloze na vystřídání zasahujících hasičů a následně odeslány zpět na základnu. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=109707062&district_id=3703

_________________________________________________________________

19) Dne 4.11.2011 v 15:23 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár rodinného domu ve Vranovících v ulici U Hlinku. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+4 ve složení Maršák Karel, Augustin Marek, Rohrer Jan, Kukleta Pavel a Veselský Miroslav. Jednalo s o podezření na zahoření sazí v komíně. Na místo byla povolána jednotka z PS Lidická (Brno) k prověření pomocí termokamery. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=109528062&district_id=3703

_________________________________________________________________

18) Dne 27.10.2011 v 10:03 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na taktické cvičení - požár skladovacích prostor firmy Meryl plast ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek a Rohrer Jan. Naše jednotka byla pověřena vytvořením čerpacího stanoviště z cca 200 metrů vzdáleného mlýnského náhonu a dálkovou dopravou vody k zasahujícím jednotkám. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=108984062&district_id=3703

_________________________________________________________________

15, 16 a 17) Ve dnech 18., 19. a 20. října 2010 vyjela naše jednotka na žádost starosty obce k prolití ohnišť po pálení klestí. Těchto výjezdů se zúčastnil strojník Maršák Karel (3x), velitel jednotky Rohrer Jan (2x) a hasič Soukal Tomáš (1x). 

_________________________________________________________________    

14) Dne 6.10.2011 v 15:43 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd k požáru suché trávy - palachu - o rozloze cca 50x100 metrů. Jednotka  vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+1 ve složení Hanuš Aleš a Veselský Miroslav. Nasazen byl vysokotlaký proud, lafetová proudnice a jednoduché hasební prostředky. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=108027062&district_id=3703

_________________________________________________________________    

13) Dne 11.9.2011 v 14:50 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd k požáru suché trávy u obce Popice. Jednotka  vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+4 ve složení Hanuš Aleš, Maršák Karel, Verner Pavel, Ficek Aleš a Hanuška Jakub. Jednalo se o požár menšího rozsahu. Naše jednotka nasadila na dohašení požářiště lafetovou proudnici.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=106800062&district_id=3704

_________________________________________________________________    

12) Dne 24.8.2011 v 17 hodin vyjela jednotka na výpomoc drůbežářské firmě pana Šicha ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Prováděli jsme ochlazování stěn a střechy budovy drůbežárny. S vozdilem CAS 25 K liaz se výjezdu zúčastnili Hanuš Aleš, Augustin Marek, Rohrer Jan, Veselský Miroslav a Verner Pavel. _________________________________________________________________    

11) Dne 17.7.2011 ve 14:31 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár suché trávy u obce Přibice. Jednotka  vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+3 ve složení Hanuš Aleš, Verner Pavel, Ficek Aleš a Veselský Miroslav. Jednotka pro nenadálou technickou závadu na vozidle na místo události nedorazila. Vozidlo bylo následně opraveno.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=103888062&district_id=3703

_________________________________________________________________    

10) Dne 12.7.2011 vyjela jednotka na žádost starosty obce k pročištění kanalizace na ulici Květná ve Vranovicích. S vozidlem CAS 25 K Liaz se výjezdu zúčastnili Hanuš Aleš, Rohrer Jan a Augustin Marek.

_________________________________________________________________  

9) Dne 6.7.2011 v 10:15 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár lesa u obce Ivaň. Jednotka  vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek a Verner Pavel. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení sena. Na místo přivolána policie ČR. Poplach byl současně vyhlášen také jednotkám HZS Pohořelice, HZS Mikulov a SDH Ivaň. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=103237062&district_id=3703 

_________________________________________________________________

8) Dne 21.6.2011 v 10:08 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár ZŠ v obci Ivaň. Jednalo se o taktické cvičení s cílem ověřit součinnost zasahujících jednotek. Jednotka  vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+5 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Rohrer Jan, Verner Pavel, Pokorný Ladislav, Soukal Tomáš. Naše jednotka dostala za úkol provést odvětrání objektu pomocí přetlakové ventilace a prověřit funkčnost hydrantové sítě. V dýchací technice zasahovali Augustin Marek a Hanuš Aleš. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=102376062&district_id=3703

_________________________________________________________________

7) Dne 17.6.2011 v 9:02 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár výrobních a skladových prostor - stolárna p. Vavříka v Přibicích. Jednotka  vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+4 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Rohrer Jan, Verner Pavel, Vaníček Martin. Na místě jsme byli velitelem zásahu informováni, že se jedná o tzv. prověřovací cvičení s cílem zjistit dojezdové časy a akceschopnost jednotek. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Pohořelice, HZS Židlochovice, SDH Vranovice a SDH Přísnotice. Naše jednotka dostala za úkol prověřit funkčnost hydrantové sítě, připravit doplňování hody zasahujícím jednotkám a vytvořit zálohu v dýchací technice.   

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=102208062&district_id=3703

_________________________________________________________________    

6) Dne 6.6.2011 v 18:32 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy - chatky u autokempu Merkur u Pasohlávek. Jednotka  vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+3 ve složení Hanuš Aleš, Verner Pavel, Veselský Miroslav, Ficek Aleš. Průzkumem bylo zjištěno, že jde o požár trávy v sousedství chatové oblasti. Jednotka byla ponechána v záloze a nezasahovala.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=101668062&district_id=3703

_________________________________________________________________        

5) Dne 6.6.2011 v 17:04 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy v obci Přibice. Jednotka  vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+2 ve složení Verner Pavel, Veselský Miroslav, Ficek Aleš. Jednalo se o požár starého hnojiště za obcí Přibice ve směru na Vranovice.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=101665062&district_id=3703

_________________________________________________________________  

4) Dne 3.6.2011 v 13:45 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy v obci Přibice. Jednotka  vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+5 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Verner Pavel, Ficek Aleš, Hanuška Jakub. Jednalo se o požár strniště o rozloze cca 20x5 metrů. Zasahovali jsme společně s jednotkou HZS Pohořelice pomocí vysokotlakého proudu a jednoduchých hasebních prostředků. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=101538062&district_id=3703

_________________________________________________________________  

3) Dne 10.4.2011 ve 22:27 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár nízké budovy ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Jednotka  vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+5 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Verner Pavel, Ficek Aleš, Vaníček Martin. Na místě jsme spolupracovali s jednotkami HZS Pohořelice, HZS Židlochovice a s dobrovolnými hasiči z obce Žabčice. Byli jsme pověřeni doplňováním vody a vytvořením zálohy pro vystřídaní zasahujících hasičů.

https://www.firebrno.cz/pozar-znicil-strechu-budovy-u-susicky 

_________________________________________________________________

2) Dne 10.4.2011 v 15:53 byl jednotce nahlášen výjezd na požár suché trávy u obce Uherčice (cesta podél řeky ve směru na Pouzdřany). Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+4 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Verner Pavel, Maršák Karel. Na místě jsme spolupracovali s HZS Hustopeče. Naše jednotka byla pověřena nasazením VTP a prolitím části požářiště na břehu řeky. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=98852062&district_id=3704

_________________________________________________________________

1) Dne 19.3.2011 vyjela jednotka na žádost starosty obce k pročištění kanalizace u ČOV ve Vranovicích.