Vyhledávání


Kontakt


Hanuš Aleš - velitel zásahové jednotky sboru
+420 602 871 470

Pokorný Ladislav - starosta sboru
+420 603 737 805

E-mail: sdh.vranovice@seznam.cz

Zásahy JSDH Vranovice v roce 2015

 

1) Dne 12.1.2015 v 13:37 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na tzv. technickou pomoc. Jednalo se o spadenou větev na vozovku na silnici ve směru Vranovice-Pouzdřany. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem Avia DA 12 v počtu 1+1 ve složení Hanuš Aleš a Rohrer Jan. Průzkumem nebylo zjištěno žádné místo, které by odpovídalo nahlášené události. Na místě zasahovala též jednotka HZS z PS Hustopeče. Událost byla následně vyhodnocena jako planý poplach. 

 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=168748062&district_id=3704

___________________________________________________________________________________________________________________

 

2) Dne 16.2.2015 ve 14:33 h byl jednotce vyhlášen výjezd na pomoc při pátrání po zraněné osobě. Mělo se jednat o osobu, která se měla nacházet cca 1,2 km za obcí Vranovice ve směru na Přibice. Osoba měla být neschopna dalšího pohybu. 

Jednotka na nahlášenou událost nevyjela. 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

3) Dne 16.2.2015 v 17:12 h byl jednotce vyhlášen výjezd  na požár staré nepoužívané maringotky v polích za obcí Vranovice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 Liaz v počtu 1+4 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Ševčík Ladislav st. a Kukleta Pavel. Na likvidaci požáru byly nasazeny 2 vysokotlaké proudy a pracovní nářádí, kterým byla konstrukce maringotky postupně rozebírána. Na místě zasahovala též jednotka HZS z PS Pohořelice. 

 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=170211062&district_id=3703

___________________________________________________________________________________________________________________

 

4) Dne 17.3.2015 v 11:05 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy u obce Pouzdřany o rozloze 50x50 m. 

Jednotka na nahlášenou událost nevyjela. 

 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=171261062&district_id=3704

___________________________________________________________________________________________________________________

 

5) Dne 17.4.2015 v 11:54 byl jednotce vyhlášen výjezd na technickou pomoc - asistence při poruše plynového vedení. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 Liaz v počtu 1+4 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Ševčík Ladislav ml., Veselský Miroslav a Ševčík Ladislav st. Jednotka na tento zásah vyjela během svojí 12ti hodinové stáže na PS Pohořelice - směna C. Stáže se zúčastnili výše jmenovaní členové jednotky. 

 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=173009062&district_id=3703

___________________________________________________________________________________________________________________

 

6) Dne 21.4.2015 v 18:05 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy u obce Přibice o rozloze 100x100 m. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 Liaz v počtu 1+3 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Veselský Miroslav a Ševčík Ladislav st. Na likvidaci požáru byly nasazeny 3 vysokotlaké proudy. Na místě zasahovaly též jednotky HZS z PS Pohořelice a Židlochovice.

 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=173207062&district_id=3703

___________________________________________________________________________________________________________________

 

7) Dne 8.5.2015 ve 22:29 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár odpadu na skládce za obcí Přibice ve směru na Ivaň. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 Liaz v počtu 1+5 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Ševčík Ladislav st., Hochman Radim a Hanuš Aleš. Vzhledem k požáru malého rozsahu byla jednotka na místě události ponechána v záloze.

 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=174044062&district_id=3703

___________________________________________________________________________________________________________________

 

8) Dne 16.5.2015 ve 12:10 byl jednotkou při návratu z kondiční jízdy a výcviku zpozorován požár trávy v areálu bývalého zemědělského družstva ve Strachotíně. Událost byla okamžitě nahlášena na operačního středisko a naše jednotka se ihned ujala likvidace požáru. Na místo následně dorazila i jednotka z PS Hustopeče. Na místě zasahovali členové jednotky Kukleta Pavel, Augustin Marek, Ševčík Ladislav st., Pokorný Ladislav, Hanuška Jakub a Ševčík Ladislav ml.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=174411062&district_id=3704           

___________________________________________________________________________________________________________________

 

9) Dne 2.6.2015 ve 23:20 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár lesa (podezřelý kouř) ve směru na Pouzdřany. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 Liaz v počtu 1+5 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Ševčík Ladislav st., Hochman Radim a Verner Pavel. Na místo se dostavily též jednotky HZS z PS Pohořelice, Židlochovice a Hustopeče. Místo nenalezeno, událost vyhodnocena jako planý poplach.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=175273062&district_id=3703

___________________________________________________________________________________________________________________

 

10) Dne 5.6.2015 ve 4:06 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy u žel. trati ve směru na Přísnotice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 Liaz v počtu 1+6 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Ševčík Ladislav st., Hochman Radim,  Ševčík Ladislav ml. a Hanuš Aleš. Na místě zjištěn požár odstaveného osobního automobilu. Nasazen vysokotlaký proud, dva hasiči zasahovali v dýchací technice. Na místo se dostavily též jednotka HZS z PS Pohořelice a jednotka HZSp ČD. 

 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=175379062&district_id=3703

___________________________________________________________________________________________________________________

 

11) Dne 10.6.2015 ve 23:11 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy u obce Pouzdřany. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 Liaz v počtu 1+5 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Ševčík Ladislav st., Ševčík Ladislav ml. a Ficek Aleš. Na místě zjištěn požár trávy a odpadu na skládce. K postupnému prolití vodou byly nasazeny tři proudy C. Na místě zasahovaly jednotky HZS Hustopeče, Pohořelice, Židlochovice a Břeclav a jednotky SDH Pouzdřany, Perná a Velké Němčice.

 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=175709062&district_id=3704

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12) Dne 19.6.2015 v 18:23 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár v budově ČOV ve Vranovicích - závada na  technologii, požár v hlavní budově. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 ve složení Verner Pavel, Ševčík Ladislav ml., Rohrer Jan, Veselský Miroslav a Ševčík Ladislav st. Na místě byla jednotka vyrozuměna, že se jedná o prověřovací cvičení. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13) Dne 25.6.2015 v 8:50 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár střechy RD v obci Popice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 v počtu 1+1 ve složení Hanuš Aleš a Augustin Marek. Na místě jsme byli pověřeni pomocí při rozebírání střechy. Zásah probíhal v dýchací technice. Na místě zasahovali také jednotky HZS z PS Pohořelice, Židlochovice, Břeclav a Hustopeče a dobrovolné jednotky z Popic a Starovic.                                                           

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=176630062&district_id=3704

https://www.firebrno.cz/v-popicich-horela-strecha-rodinneho-domu

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

14) Dne 12.7.2015 v 15:03 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár suché trávy v sadu za obcí Popice ve směru na Starovice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 v počtu 1+3 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský Miroslav a Ficek Aleš. Na místě jsme dohašovali jedno menší ohnisko pomocí VTP. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=177762062&district_id=3704

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

15) Dne 18.7.2015 v 16:39 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár balíků slámy na valníku u obce Uherčice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 v počtu 1+4 ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek, Ševčík Ladislav ml., Ševčík Ladislav st. a Veselský Miroslav. Jednotka byla pověřena nasadit na likvidaci požáru JHP a vytvořit dva proudy C. Na místě zasahovaly též jednotky HZS z PS Hustopeče a dobrovolné jednotky z Velkých Němčic a Starovic. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=178233062&district_id=3704

https://www.firebrno.cz/album/2015-07-18-pozar-baliku-slamy

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

16) Dne 21.7.2015 v 8:12 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy a dřevěného odpadu. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 v počtu 1+2 ve složení Hanuš Aleš, Verner Pavel, Veselský Miroslav. Jednalo se o požár hromady dřeva ze zbourané střechy v jedné ze zchátralých hal v areálu bývalé Vitany. Následkem toho hořely i zbytky dřeva ponechané nahoře na budově. Dřevo bylo zapáleno vědomě i přesto,že je vydáný zákaz zapalování ohně z důvodu velkých veder.

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=178414062&district_id=3703

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

17) Dne 6.8.2015 v 16:17 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy mezi obcemi Pouzdřany a Popice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 v počtu 1+5 ve složení Verner Pavel, Hanuš Aleš, Rohrer Jan, Veselský Miroslav, Ševčík Ladislav st. a ml. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=179475062&district_id=3704

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

18) Dne 11.8.2015 ve 20:33 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy za areálem bývalého JZD v obci Uherčice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 v počtu 1+6 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Hochman Radim, Ficek Aleš a oba Láďově Ševcíci. Na likvidaci požáru byl nasazen VTP. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=179943062&district_id=3704

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

19) Dne 13.8.2015 v 00:17 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár trávy v lesíku u rybníka Jordán za obcí Vranovice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 v počtu 1+5 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Veselský Miroslav, Hochman Radim, Ševčík Ladislav ml, a Ševčík Ladislav st. Na místě byl nasazen 2x proud C a jeden VTP. Vzhledem k následnému útoku bodavého hmyzu bylo nutno dvěma členům přivolat zdravotní pomoc. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=180055062&district_id=3703

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

20) Dne 18.8.2015 v 2:33 byl jednotce vyhlášen výjezd technickou pomoc, čerpání vody ze zatopené silnice pod železničním mostem ve směru na Pouzdřany. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS K 25 v počtu 1+2 ve složení Verner Pavel, Hanuš Aleš a Ševčík Ladislav st. Voda byla následně odčerpána a komunikace zprůjezdněna. 

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/detail.php?filter[id]=180426062&district_id=3703